Bij Rhc-negatieve zwangeren (het Rhc-antigeen is niet aanwezig) wordt in week 27 (zwangerschapsduur) opnieuw bloed afgenomen. SanquinVoorheen CLB (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis) te Amsterdam, één van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie. Diagnostiek onderzoekt dit bloed op antistoffen tegen het Rhc-antigeen, de zogenaamde Rhc-irregulaire erytrocytenantistoffen (Rhc-IEAIrregulaire erytrocytenantistoffen ), en andere antigenen.

Stappenplan

 

actie VKZVerloskundig Zorgverlener

.

Na ontvangst van de uitslag

  • Bewaar uitslag in dossier zwangere.

..

Eerstvolgend consult

  • Deel uitslag mee.
  • Overhandig de folder 'Informatie voor zwangere vrouwen met bloedgroep Rhesus D-negatief of Rhesus c-negatief.
  • Maak afspraak voor bloedafname in week 27 (niet vóór zwangerschapsduur 27+0).

...

Gedurende zwangerschap

Wijzigingen in de zwangerschap of overdracht c.q. overname van zorg doorgeven aan RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-DVPDienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s met het 'Informatieformulier RIVM-DVP'.

.... 

Week 27 (niet vóór zwangerschapsduur 27+0)

  • Bloedafname voor bepaling IEAIrregulaire erytrocytenantistoffen bij voorkeur in week 27 of 28 (27+0 tot en met 28+6). 
  • Verstuur bloed en het volledig ingevulde Aanvraagformulier 27 - RhD en RhC immunisatie naar SanquinVoorheen CLB (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis) te Amsterdam, één van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie. Diagnostiek. Ter controle bepaalt het laboratorium nogmaals de ABO-bloedgroep, voor RhD-negatieve vrouwen het RhD-antigeen en voor Rhc negatieve vrouwen het Rhc-antigeen.
  • Bloedafname mag niet vóór week 27 (zwangerschapsduur <27+0). Het  is belangrijk het transport van de bloedbuis zo kort mogelijk te houden. Zie ook onder 'Bloed verzenden met PostNL'.

.....

Na ontvangst uitslag