Het bevolkingsonderzoek PSIEBevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie heeft als doel ernstige gevolgen van hemolytische ziekte van de foetus en/of pasgeborene (HZFPHemolytische ziekte van de foetus en pasgeborene ) te voorkomen. Blijken IEAIrregulaire erytrocytenantistoffen aanwezig te zijn bij het eerste bloedonderzoek (voor week 13) of in week 27, dan volgt vervolgonderzoek door SanquinVoorheen CLB (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis) te Amsterdam, één van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie. of BIBOBijzonder Instituut voor Bloedgroepenonderzoek, Universitair Medisch Centrum Groningen. Een van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie. .

Stappenplan

 

actie VKZVerloskundig Zorgverlener

.

Na ontvangst van de uitslag 'IEAIrregulaire erytrocytenantistoffen aanwezig'

  • Beoordeel uitslag op volledigheid en afwijkingen. Laat met spoed het eventueel ontbrekende bepalen. BIBOBijzonder Instituut voor Bloedgroepenonderzoek, Universitair Medisch Centrum Groningen. Een van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie. : aanvraagformulieren via www.bibo.umcg.nl, afnamemateriaal via 050 - 361 2299.
  • Bewaar uitslag in dossier zwangere. 

 

  • Wacht advies SanquinVoorheen CLB (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis) te Amsterdam, één van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie. Diagnostiek of BIBO af en volg dat.
  • Indien u afwijkt van het advies, leg vast waarom en koppel terug naar Sanquin Diagnostiek of BIBO. Eventuele vervolgacties worden niet vergoed in het kader van de PSIEBevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie .

..

Eerstvolgend consult

  • Deel uitslag mee en overhandig informatiemateriaal.

...

Vervolg zwangerschap en na de bevalling

  • Volg advies Sanquin Diagnostiek of BIBO.
  • Indien u afwijkt van het advies, leg vast waarom en koppel terug naar Sanquin Diagnostiek of BIBO. Eventuele vervolgacties worden niet vergoed in het kader van de PSIE.

Bestellen aanvraagformulier nader onderzoek op IEA: formulier 1 Sanquin of BIBO (of via 050 – 361 2299)